Telefon: +48 22 628 55 85  

Nasza misja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zajmuje się badaniami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Ich wyniki są wykorzystywanie w dziedzinie ekonomii i finansów, a także pozwalają monitorować kryzysy gospodarcze i zagrożenia makroekonomiczne. Dzięki nim Instytut jest w stanie analizować przyczyny ich powstania oraz proponować metody zapobiegawcze.

Ponadto IBRKK-PIB zajmuje się innowacjami w polityce gospodarczej, skutkami procesu cyfryzacji produkcji oraz oceną dokonań z zakresu ekonomii i finansów przy ich zastosowaniu w praktyce. Instytut stale rozwija swoje bazy danych i współpracuje z innymi podmiotami, aby doskonalić swoje metody badawcze.

Wyniki badań i prac rozwojowych Instytutu przedstawiane są w jego wydawnictwach, a także na organizowanych przez niego seminariach i konferencjach naukowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. Poz. 2094) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur uzyskał status państwowego instytutu badawczego i od 14 listopada 2017 r. używa nazwy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Krótka historia

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB) narodził się 1 stycznia 2007 roku z połączenia Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Pod okiem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się on badaniami ekonomicznymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE) oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnot Europejskich (PECSA).

Działający wcześniej Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego został powołany do życia w 1969 roku. Jego funkcja była kontynuacją tradycji Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, którym kierował jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów, Edward Lipiński. W obrębie jego zainteresowań badawczych mieściły się handel zagraniczny, a także gospodarka i koniunktura światowa.

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji przez ponad 50 lat zajmował się badaniem procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami (w szczególności z sektora MŚP). Jako jeden z pierwszych w Polsce prowadził badania empiryczne ukierunkowane na konsumpcję i konsumenta.