Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy w Krakowie odbyło się forum organizowane przez IBRKK-PIB i Fundację Instytut Mikromakro pod egidą Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

 

 

 

 

 

Ekonomia złożoności: nowa szkoła w ekonomii

14 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dr. hab. Aleksandra Jakimowicza.

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Przedsiębiorstw handlowych

Przeprowadzamy gruntowną analizę rentowności inwestycji handlowych we wskazanych lokalizacjach w odniesieniu do:

  • wielkości rynku
  • wpływu na handel lokalny
  • przepisów regulujących realizację inwestycji
  • potrzeb konsumentów na danym obszarze terytorialnym

Kładziemy nacisk na badania popytu i podaży na rynkach branżowych, opracowując prognozy krótko- i długoterminowe.
Weryfikujemy zwyczaje zakupowe konsumentów na rynku branżowym, w tym:

  • preferowany sposób opakowania
  • częstotliwość zakupów
  • miejsce zakupów