Telefon: +48 22 628 55 85  

Wystąpienia eksperckie

Współpracujemy zarówno z indywidualnymi przedsiębiorstwami, jak i organizacjami reprezentującymi biznes o zasięgu terytorialnym, branżowym i krajowym. Oferujemy udział pracowników Instytutu w konferencjach poświęconych tematyce rynku i konsumpcji, handlu międzynarodowego, procesów globalizacji i integracji, koniunktury gospodarczej, a także organizację konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów IBRKK-PIB i ekspertów z różnych dziedzin.