Telefon: +48 22 628 55 85  

Ekspertyza i doradztwo

Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ściśle związana z praktyką gospodarczą, dzięki czemu stał się on jedną z ważniejszych instytucji opiniotwórczych. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut świadczy także usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest również inicjatorem i organizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji będących forum wymiany poglądów dla naukowców, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej.

Naszymi zaletami są przede wszystkim:

  • wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z rynkiem i badaniami rynkowymi;
  • zespół doświadczonych pracowników, dysponujących rozległą i głęboką wiedzą z zakresu zagadnień związanych z rynkiem i jego funkcjonowaniem, gotowych podjąć się różnorodnych wyzwań w zakresie analiz i ekspertyz rynkowych;
  • możliwość prowadzenia badań na obszarze całej Polski oraz badań o charakterze międzynarodowym (dzięki kontaktom i współpracy z zagranicznymi instytutami badawczymi);
  • wyspecjalizowany dział analiz i obróbki statystycznej wyników, dysponujący nowoczesnym zapleczem komputerowym i oprogramowaniem;
  • szerokie kontakty z ekspertami umożliwiające przygotowanie profesjonalnych ekspertyz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym strategii działań rynkowych;
  • dostęp do różnorodnych metodologii badawczych, powstałych wskutek wieloletnich prac i doświadczeń rynkowych, a także ciągle rozwijanych i adaptowanych dla polskich realiów rynkowych;
  • przynależność pracowników do licznych instytucji i organizacji branżowych, zapewniających dostęp do najnowszej wiedzy i stojących na straży jakości realizowanych analiz i badań (ESOMAR, PECSA, PTBRiO).