Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016

Spis treści

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

 1. Transformacja struktury geograficznej  oraz wzrost produkcji i popytu światowego w perspektywie 2022 roku - Juliusz Kotyński
 2. Światowe rynki towarowe w perspektywie roku 2022 – Janusz Chojna
 3. Polityka finansowa państwa – plusy i minusy „dobrej zmiany” – Ryszard Michalski
 4. Exchange Rate and Prices – Jan Przystupa
 5. Forecast of GDP and Its Components for 2017-2018 – Jan Przystupa

GOSPODARKA POLSKI W 2016 ROKU

 1. Popytowe czynniki wzrostu – Krzysztof Barteczko
 2. Dynamika i struktura wytwarzania PKB – Krzysztof Barteczko
 3. The Strength of the Relationships between Components of the Balance of Payments and GDP in 2004-2016 – Janusz Sawicki
 4. Handel zagraniczny. Wyniki i tendencje – Wojciech Mroczek
 5. Produkcja i ceny w sektorze rolno-spożywczym w 2016 roku – Mirosława Tereszczuk
 6. Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów – Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 7. Analiza ocen koniunktury i warunków działalności gospodarczej formułowanych przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego na tle ocen ogółu firm z przemysłu przetwórczego – Krzysztof Marczewski
 8. Gospodarstwa domowe − skłonność do konsumpcji i możliwości jej finansowania – Małgorzata Radziukiewicz, Anna Szymańska             

Zainteresowanych zakupem raportu prosimy o kontakt pod adresem: