Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Zakład Konsumpcji (ZK)
Konsumpcja i Rozwój
Raport Konsumpcja w Polsce
Projekty badawcze w trakcie realizacji
Projekty badawcze zrealizowane
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Zakład Konsumpcji (ZK)

Zakład Konsumpcji prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • zróżnicowań i zmian konsumpcji i jej uwarunkowań w skali makro- i mikroekonomicznej (w ujęciu regionalnym, w różnych grupach gospodarstw domowych, itp.),
 • porównań konsumpcji i jej uwarunkowań w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
 • analizy konsumpcji jako czynnika wzrostu innowacyjności w gospodarce,
 • poziomu i warunków życia różnych grup gospodarstw domowych,
 • analizy postaw i zachowań nabywczych oraz preferencji konsumentów,
 • wielowymiarowych analiz prowadzących do wyodrębnienia segmentów rynku i typów konsumentów,
 • analizy rynku młodych konsumentów,
 • rozpoznania zjawisk globalizacyjnych w wybranych segmentach rynku,
 • ochrony praw i interesów konsumenta,
 • psychologicznych aspektów reklamy i innych form promocji,
 • analizy rynków branżowych,
 • opracowywania metod badań rynkowych.

W zakładzie wydawane jest dwa razy do roku nowe czasopismo „Konsumpcja i Rozwój" i raz w roku, w jesieni, raport na temat stanu konsumpcji w Polsce, a także przygotowywane są publikacje zwarte na aktualne tematy dotyczące problematyki konsumpcji. Ponadto publikujemy wyniki realizowanych projektów grantowych oraz organizujemy konferencje i seminaria.

W zakładzie realizowane są także różnorodne projekty badawcze, zlecenia w zakresie projektowania, przeprowadzania i opracowywania badań ilościowych i jakościowych wśród konsumentów oraz analizy typu „desk research" w zakresie zjawisk rynkowych.

 

 
 
Kontakt
Lucyna Piskiewicz

Dorota Szepieniec-Puchalska

Anna Olejniczuk-Merta
Kierownik Zakładu Konsumpcji
e-mail: anna.mertaibrkk.pl
tel.: 22 813-46-50 w. 509
Małgorzata Radziukiewicz

Anna Szymańska