Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Prenumerata czasopism
Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism.

 
Konferencja naukowa „Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?”
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Akademia Leona Koźmińskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz partner merytoryczny Better.Social Design Company serdecznie zapraszają 28 października 2016 r. o godz.10.00 na ogólnopolską konferencję naukową pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?
28 października 2016 r.
 
Punktacja MNiSW
Nowa punktacja za publikację w wydawnictwach IBRKK.
1 lipca 2016 r.
 

więcej...


 

W dniu 7 września 2016r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: Dylematy zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane były raporty: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016" i „Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2015 roku". Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski. Cykl prezentacji poprzedziło wystąpienie prof. dr hab. Juliusza Kotyńskiego, redaktora raportu nt. polityki gospodarczej. W dalszej części konferencji referaty wygłosili:
- Gospodarka i handel zagraniczny Polski. Prognoza na lata 2016-2017. Koniunktura i (czy) polityka? - dr Jan Przystupa, prof. IBRKK;
- Stabilność finansów zagranicznych w Unii Europejskiej - dr Janusz Sawicki;
- Wartości jednostkowe (unit values) w polskim eksporcie - Wojciech Mroczek;
- Kierunki zmian w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2015-2016 i ich możliwe skutki - dr Jan Piotrowski;
- Zmiany w produkcji i handlu rolno-żywnościowym Polski w latach 2014-2016 - dr Konrad Prandecki (IERiGŻ).
Konferencja zakończyła się dyskusją.  


W dniu 7 lipca 2016 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami, na której zaprezentowane zostały dwa raporty Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2013-2015”. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów:
Prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Koniunktura i handel światowy. Podstawowe tendencje.
Dr Jan Przystupa, prof. IBRKK – Koniunktura świata i Polski. Polska – koniunktura 2015 r. Prognoza na 2016-2017.
Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK – Czy stagnacja sekularna w krajach rozwiniętych?
Dr Karolina Konopczak – Wielka Brytania po kryzysie finansowym.
Mgr Janusz Chojna – Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015.
Dr Łukasz Ambroziak – Wsparcie ze środków publicznych rynku pojazdów elektrycznych. Wnioski dla Polski.
Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję. (Prezentacje)


W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pod Honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministerstwa Rozwoju i Marszałków Województw. Tematem Konferencji było: Działania w zakresie wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. W drugiej części konferencji miały miejsce dwa panele dyskusyjne:
Panel I: Działania na rzecz rozwoju eksportu na priorytetowych rynkach zagranicznych
Panel II: Działania na rzecz proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki.
W drugim panelu, który poprowadził Przewodniczący Rady Głównej SEP, Prezes FM BRAVO Stefan Tkaczyk wśród uczestników był Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr hab. Ryszard Michalski. Dyskusja z uczestnikami z sali oraz wręczenie Listów Gratulacyjnych i Pucharów dla Liderów Polskiego Eksportu zakończyły konferencję.


W dniu 26 stycznia 2016 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa nt. „Szkoły myśli ekonomicznej w polskiej ekonomii akademickiej". Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej". Konferencję prowadził dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK.
Wygłoszono 4 referaty. Dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, przedstawił założenia projektu badawczego. Następnie dr hab. Kazimierz Kloc, prof. Szkoły Głównej Handlowej, wygłosił referat pt. „Współczesne szkoły myśli ekonomicznej. Zagadnienia teoretyczne". Kolejne wystąpienia poświęcone były prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Dokonali jej mgr Grzegorz Konat (IBRKK) w referacie „Polska ekonomia akademicka. Wyniki badań empirycznych" oraz mgr Wanda Karpińska-Mizielińska (IBRKK) w wystąpieniu zatytułowanym „Polska ekonomia akademicka w ocenie jej wybitnych przedstawicieli". Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja i podsumowanie prowadzącego.


W dniu 18 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Przedsiębiorstwo handlowe - strategie, innowacje, relacje biznesowe, której organizatorami był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja była poświęcona ocenie stanu i kierunków rozwoju handlu oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych w warunkach narastającej konkurencji, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów. Podczas konferencji wygłoszono 5 referatów:
Prezentacja raportu o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce - dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK
Innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych - dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wielokanałowość w handlu - perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta - dr Barbara Kucharska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Marki własne w Polsce - ocena stanu i kierunki rozwoju - dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Relacyjne uwarunkowania rozwoju marek własnych detalistów - dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
W drugiej części konferencji miał miejsce panel dyskusyjny nt. Konkurencyjność krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, którego moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:
- Przewaga konkurencyjna zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych w świetle proponowanego przez rząd opodatkowania handlu
- Zmiany preferencji zakupowych konsumentów, a strategie rozwoju przedsiębiorstw handlowych
- Relacje biznesowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych
- Personalizacja oferty jako strategia konkurowania.
W panelu uczestniczyli: dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; dr Piotr Cyrek - Uniwersytet Rzeszowski; Andrzej M. Faliński - Dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; prof. dr hab. Henryk Mruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Maciej Ptaszyński - Dyrektor Polskiej Izby Handlu; dr hab. Magdalena Stefańska - Uniwersytet w Poznaniu; Andrzej Wojciechowicz - niezależny ekspert. Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję.


W dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu odbyła się międzynarodowa konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki nt. Bułgaria i Rumunia - Rynki współpracy dla polskiego biznesu. Organizatorami konferencji byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Gości powitała p. prof. dr hab. Anna Dąbrowska, z-ca dyrektora IBRKK. Następnie wystąpili p. Wojciech Pobóg-Pagowski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej MG, p. Tomasz Salomon, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia MG i p. Joanna Pietrusewicz z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MriRW.

W dalszej części konferencji, którą prowadziła p. Hanna Kępka (Zakład Koniunktury Światowej IBRKK), rynki Bułgarii i Rumunii przedstawili p. Angel Angelov, Radca Handlowy, Ambasady Republiki Bułgarskiej w Polsce, p. dr Grażyna Chorążykiewicz, Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Sofii, p. Botond Kovessi, I Sekretarz, Biuro Promocji Gospodarczej i Handlowej Ambasady Rumunii w Polsce, p. Włodzimierz Sadzik, Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Bukareszcie. Na konferencji swoje prezentacje wygłosili również p. Marek Kłoczko, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Krajowej Izby Gospodarczej, p. Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych PARP, p. Jordan Draganchev - Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej w Warszawie oraz sponsorzy konferencji p. Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i p. Jan Rekiel, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Adresowana ona była głównie do polskich przedsiębiorców z małych i średnich firm, zainteresowanych podjęciem bądź rozszerzeniem współpracy gospodarczej z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynkach Bułgarii i Rumunii oraz do przedstawicieli instytucji współpracujących z biznesem.


W dniu 7 grudnia 2015 r. w Warszawie w sali konferencyjnej UOKiK odbyła się międzynarodowa konferencja nt. Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania, zorganizowana pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorem spotkania byli: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Polska Sekcja Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), i-intelligence GMBH oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Celem konferencji było omówienie wyzwań związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością oraz rozwojem MSP w Polsce w kontekście doświadczeń szwajcarskich w zakresie edukacji promującej kluczowe umiejętności w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygłoszono następujące referaty:
- Program CTI Entrepreneurship. Szwajcarska inicjatywa w zakresie wspomagania przedsiębiorczości i innowacji MSP. Prezentacja doświadczeń i korzyści
Jacques Hefti - przedstawiciel CTI, wykładowca na ZHAW School of Management and Law w Zurichu, zaangażowany w zarządzanie programem CTI w kantonie Zurich
- Wywiad biznesowy i jego znaczenie dla rozwoju MSP
Chris Pallaris - wykładowca w ramach CTI. Konsultant i dyrektor firmy i-intelligence GMBH, wykładający na ZHAW School of Management and Law w Zurichu, ETH Zurich, Mercyhurst College w Stanach Zjednoczonych oraz Vesalius College w Belgii
- Programy wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji wśród MSP w perspektywie 2020 roku -Grzegorz Rzeźnik, PARP
- „Innowacyjne rozwiązania finansowe dla MSP" -Adam Lipka-Bebeniec
Przedmiotem dyskusji w panelu, który poprowadził Pan Andrzej Wojciechowicz (niezależny ekspert) były następujące zagadnienia:
- Znaczenie informacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
- Innowacyjny przedsiębiorca - co powinien wiedzieć? Jak powinien myśleć? Jak go wesprzeć?
- Edukacja w służbie MSP - fakty i postulaty.
- Współpraca świata nauki i biznesu - jak to zrobić?
Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: Jacques Hefti, Chris Pallaris - przedstawiciele CTI, Paweł Smółka - SCIP, Maciej Ptaszyński - Polska Izba Handlu, Maria Andrzej Faliński - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Mariusz Stachnik - Mazowiecki Klaster ICT, Tomasz Pilewicz - Philips Polska, Urszula Kłosiewicz-Górecka - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 
Porozmawiajmy o gospodarce

Dylematy zrównoważonego rozwoju

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Gospodarka Polski. Prognoza na lata 2016-2017 – koniunktura i (czy) polityka?

Mamy za sobą prawie trzy kwartały 2016 r. Opublikowane przez GUS dane za dwa kwartały mogą budzić pewne zdziwienie, może nie tyle ze względu na przyrost PKB (3,1%) ile ze względu na strukturę wzrostu. (Dalej)Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Koniunktura i handel światowy

Rok 2015 był rokiem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki od 2009 r.; anemiczny  chwiejny wzrost utrzymywał się od 2012 r. (Dalej)


dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Poprawa sytuacji w strefie euro

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2015 roku wyraźnie przyspieszyło i było wyższe niż przewidywały to wiosną zeszłego roku główne instytucje międzynarodowe. (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Prognoza rozwoju polskiej gospodarki w latach 2016-2017

W 2015 r. realny PKB Polski powiększył się o 3,6%. Przyrost PKB był, od strony statystyki rachunków narodowych, determinowany przez spożycie gospodarstw domowych (50% przyrostu) oraz w mniejszym stopniu przez spożycie publiczne (16,7%) i inwestycje (30,6%). (Dalej)


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Pozycja firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski

W 2014 r. nastąpiło zahamowanie spadkowej tendencji udziału firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, notowanej od 2010 r. (Dalej)


dr Łukasz Ambroziak - Zakład Integracji Europejskiej

Pojazdy elektryczne - dynamicznie rozwijający się segment rynku motoryzacyjnego

Globalny kryzys finansowo-gospodarczy lat 2008/2009 bez wątpienia zapoczątkował nową erę w rozwoju światowej branży motoryzacyjnej - erę pojazdów o niskiej emisji spalin. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczneNowości wydawnicze
Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Raport roczny [2016] Handel wewnętrzny 5 (2016) Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów)
Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2017 r. (4 numery) Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016 [2016]
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów) Unia Europejska.pl 3/2016 (238). Dwumiesięcznik  
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79