Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Konferencja "Konsument wobec nowych wyzwań"
Instytut zaprasza na konferencję międzynarodową „Konsument wobec nowych wyzwań". Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu.
10 kwietnia 2014 r.
 
Konferencja ogólnokrajowa "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach – w centrum czy na peryferiach?"
Instytut zaprasza na ogólnokrajową konferencję "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach – w centrum czy na peryferiach?" w dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Instytutu.
3 kwietnia 2014 r.
 
"Konsumpcja i Rozwój": prenumerata roczna 2014 (2 numery), cena: 63 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Unia Europejska.pl" (poprzedni tytuł "Wspólnoty Europejskie"): prenumerata roczna 2014 (6 numerów), cena: 210 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Handel Wewnętrzny": prenumerata roczna 2014 (6 numerów), cena: 168 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 

więcej...


 

8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się otwarte seminarium, na którym prezentowany był raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013". Z referatami wystąpili: mgr Janusz Chojna nt. Napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycji sektora zagranicznego w Polsce, dr Łukasz Ambroziak nt. Miejsca nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, dr Wojciech Burzyński nt. Warunków poprawy pozycji innowacyjnej kraju i mgr Agata Wancio (SGH) nt. Roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w awansie innowacyjnym Chin. Materiał informacyjny i prezentacje referatów są dostępne na stronie seminarium


10 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęła się czwarta runda rokowań w sprawie transatlantyckiej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) z udziałem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, analizuje m.in. potencjalne korzyści wynikające z umowy TTIP dla europejskich konsumentów w artykule zamieszczonym na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki" zorganizowana przez IBRKK i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD). Powitanie gości oraz słowo wstępne wygłosili dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK i dr Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny POHiD. W części I poświęconej prezentacji treści rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013. Rynek artykułów żywnościowych" referaty wygłosiły: dr U. Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, dr L. Kuczewska, IBRKK, dr hab. H. G&oacuaAte;rska-Warsewicz, prof. SGGW, dr R. Nestorowicz i dr M. Stefańska z UE w Poznaniu oraz dr hab. A. Grzesiuk, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W części II konferencji odbył się panel nt. Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - ocena stanu, kierunki zmian, którego moderatorem była dr hab. G. Śmigielska, prof. UE w Krakowie. W dyskusji panelowej udział wzięli Pan Andrzej Wojciechiwicz - doradca i przedstawiciele: POHiD, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności i IBRKK. 


22 listopada 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki odbył się XI Kongres Eksporterów Polskich, tematem którego była problematyka kierunków proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki. W Kongresie udział wzięli p. Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki, p. Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Katarzyna Kasperczyk - Wiceminister spraw zagranicznych, i inni. Obrady Kongresu prowadził p. Mieczysław Twaróg - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Prof. Ryszard Michalski - dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz grupa towarzyszących mu ekspertów przedstawili koniunkturę gospodarczą w Europie i na świecie. Spotkanie kongresowe było dobrą okazją dla uhonorowania tytułem „Wybitny eksporter roku 2013" i wręczenia nagród i wyróżnień dla 50 eksporterów, w tym trzech nagród przyznanych przez Ministra Gospodarki i jednej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżniono także dyplomami i medalami oraz tytułem „Publicysta ekonomiczny roku 2013" dziesięciu dziennikarzy i publicystów z prasy, radia i telewizji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z całego kraju, tj. producentów, eksporterów i inwestorów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we współpracy z sektorem eksportowym.
19 listopada 2013 r. odbyło się II Polish Food Eksport Forum na temat Pespektyw rozwoju eksportu. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) był jednym z Patronów Honorowych tego przedsięwzięcia. Po wystąpieniach przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP i p. Janusza Związka - Głównego Lekarza Weterynarii analizy najciekawszych rynków eksportowych w branży spożywczej dokonał dr Jan Piotrowski - ekspert IBRKK. Odbyły się również dwie debaty ekspertów. Pierwsza nt. Nowe kierunki eksportu motorem wzrostu przemysłu spożywczego. Rola dystrybucji w handlu międzynarodowym. I druga nt. Promocja polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Determinanty sukcesu produktów i marek eksportowych. Rozwój marek własnych, a eksport. Na zakończenie kancelaria prawna przedstawiła aspekty prawne i podatkowe w handlu zagranicznym.

25 października 2013 r. odbyło się seminarium „Specyfika eksportu polskich towarów na rynek rosyjski” zorganizowane przez IBRKK i we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWM) oraz działającym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Informacyjnym Centrum Wspomagania Biznesu (INOK). Spotkanie otworzył dr hab. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu. Seminarium prowadziła dr hab., prof. IBRKK Anna Dąbrowska, która była inicjatorką projektu. W spotkaniu uczestniczył p. J. Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki. Założenia programu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw polskich i rosyjskich przedstawili p. W. Jabłoński - Wiceprezes ZPWM i p. Oleg Matukiewicz - Dyrektor Generalny INOK. System certyfikacji produkcji zgodnie z wymogami Federacji Rosyjskiej omówił p. Aleksy Szczagin - Dyrektor Kaliningradzkiego Centrum Certyfikacji i Metrologii, zaś doświadczenia i perspektywy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej przedstawił p. Michał Miedwiediew - Kierownik Wydziału Informacyjno-Analitycznego, ekspert INOK i p. A. Zbucki - Konsul Handlowy RP w Kaliningradzie w latach 1993-2005. Seminarium było pierwszym etapem kompleksowego programu wspierania polskich firm w procesie wejścia i prowadzenia działalności na rynku rosyjskim. Kolejne etapy to: 

  • Poszukiwanie partnerów biznesowych po stronie rosyjskiej, analiza rynku w kontekście wymogów i potencjałów poszczególnych branż;
  • Wsparcie w procesie finalizacji i realizacji kontraktów na terenie Federacji Rosyjskiej od strony prawnej, finansowej, logistycznej, etc.

W spotkaniu udział wzięło ok. 60 przedsiębiorców z różnych branż prowadzących działalność eksportową/importową zainteresowanych współpracą z rynkiem rosyjskim.


21 października 2013 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało seminarium pt. „Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP): szanse i wyzwania”. Postęp negocjacji oraz oczekiwane efekty przedstawił Denis Redonnet, Kierownik Wydziału Strategii Handlowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, koordynator informowania nt. TTIP w KE. W dyskusji panelowej udział wzięli: Lutz Güllner z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, prof. Ewa Kaliszuk, Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej (IBRKiK) oraz M. Nogaj, Dyrektor Departamentu Polityki Handlowej MG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ambasad, organizacji biznesowych, administracji publicznej i środowiska naukowego.

 26 września 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy konferencja „Polski eksport: Podbój nowych rynków” zorganizowana przez COIE i Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Konferencję prowadził dr J. Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia. W pierwszej części konferencji odbyła się dyskusja nt. możliwości polskiego eksportu w nowej perspektywie 2014-2020, w której uczestniczył dr J. Piotrowski z IBRKK. Druga część konferencji poświęcona była rynkom wschodnim, Afryce i Ameryce Południowej. Pani H. Kępka kierownik CIR IBRKK zaprezentowała możliwości polskiego eksportu i warunki dostępu do rynków Argentyny i Kolumbii. Gośćmi konferencji byli Ambasador Angoli p. Domingos Culolo, przedstawiciel Ministerstwa ds. Polityki Przemysłowej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego p. Tatjanina Ilja Władimirowicza, doradca w P.H. przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej p. Alexandra Ershov, członek Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej p. Jean-Luc Mahboubi. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników głównie przedsiębiorców z różnych branż prowadzących działalność eksportową/ importową.


5 czerwca 2013 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium pt. "Ekspansja zagraniczna polskich firm - w poszukiwaniu innowacyjności". Podczas seminarium została zaprezentowana trzecia edycja raportu badawczego poświęconego tematyce polskich inwestycji realizowanych na rynkach zagranicznych, zawierającego m.in. ranking polskich firm inwestujących za granicą. Raport został przygotowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest to projekt realizowany przez znane ośrodki naukowo-badawcze, zajmujące się analizą BIZ w krajach zaliczanych do rynków wschodzących, a koordynowany przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. (komunikat prasowy)


W dniach 21-23 marca 2013 r. w Birmingham odbyła się międzynarodowa konferencja pt. International Business, Institutions and Performance after the Financial Crisis zorganizowana przez Aston Business School (Aston University). W konferencji wzięły udział prof. Ewa Kaliszuk, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej i mgr Agata Wancio. Panie zaprezentowały referat pt. „The Polish Investment Development Path in the Context of Poland’s Accession to the European Union and the Global Financial and Economic Crisis”, który zostanie opublikowany w 2014 r. w książce pt. “International Business, Institutions and Performance After The Financial Crisis” (Palgrave Macmillan).


11 marca 2013 r. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwa sektora handlu i usług w okresie spowolnienia gospodarki” pod Honorowym Patronatem Pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki. Konferencja zorganizowana przez IBRKK była poświęcona ocenie stanu i kierunków rozwoju sektora handlu i usług oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych i usługowych, w warunkach narastających turbulencji rynkowych, powodowanych postępującym spowolnieniem gospodarki. Prezentowane były najnowsze raporty IBRKK „Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012” i „Usługi w Polsce 2009-2011". W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich, w szczególności uczelni ekonomicznych Poznania, Lublina, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Szczecina i Warszawy oraz przedstawicieli organizacji reprezentujących firmy handlowe.
7 marca 2013 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się otwarte seminarium, na którym prezentowany był raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce". Z referatami wystąpili: p. Janusz Chojna nt.: Kondycji sektora zagranicznego w Polsce, p. Łukasz Ambroziak nt.: Przemysłu motoryzacyjnego w Polsce po kryzysie finansowo-gospodarczym i dr Elżbieta Jagiełło nt.: Kapitału społecznego w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej kraju goszczącego. W dyskusji wzięli udział licznie przybyli uczestnicy spotkania.

 

28 lutego 2013 r. odbyło się II Forum Branży Mięsnej. Honorowym patronem Forum był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. W Forum uczestniczył m.in. p. Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii, który przedstawił aktualne zagadnienia dotyczące branży. Odbyły się dwie debaty ekspertów: pierwsza nt. Szanse i wyzwania eksportu branży mięsnej. Rola dystrybucji w eksporcie, druga nt. Trzy kierunki – trzy strategie eksportu – UE, WNP i Azja Wschodnia. Czy istnieje promocja polskiej żywności na rynkach międzynarodowych. Całość spotkania i drugą debatę poprowadził dr Jan Piotrowski z IBRKK. W spotkaniu wzięła udział p. H. Kępka kierownik CIR i członek zarządu Klastra Eksport Promocja Azja. Wśród gości Forum było wielu prezesów i przedstawicieli firm branży mięsnej oraz przedstawicieli różnych organizacji skupiających producentów żywności.


14 stycznia 2013 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez IBRKK Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce" pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Wiodącym nurtem dyskusji było postrzeganie konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związki między innowacyjną konsumpcją a innowacyjną gospodarką. W konferencji udział wzięła Pani Minister Grażyna Henclewska i Pani Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz. Odbyły się trzy panele dyskusyjne nt. „Megatrendy i systemowe uwarunkowania konsumpcji”, „Innowacyjna gospodarka, innowacyjny konsument” oraz „Zachowania konsumentów na rynkach branżowych”, w których udział wzięli najwybitniejsi specjaliści reprezentujący uniwersytety i uczelnie z całej Polski. Wprowadzenia i podsumowania konferencji dokonała prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Kierownik Zakładu Konsumpcji IBRKK, która była głównym organizatorem. W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich, w szczególności uczelni ekonomicznych Poznania, Lublina, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Szczecina i Warszawy. Dostępna jest publikacja z referatami przygotowanymi specjalnie na konferencję. 
 
Marka Polskiej Gospodarki

Portal handelUE.pl

Sala konferencyjna

Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczne


Nowości wydawnicze
Handel wewnętrzny 1 (2014) Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [2013] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013]
Konsumpcja w Polsce w 2012 roku [2013] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Katar,  Zjednoczone Emiraty Arabskie [2013] Unia Europejska.pl 1/2014 (224). Dwumiesięcznik
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej [2014] Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta [2013]  
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79